Het 4de pijlersteunpunt verschaft informatie en advies aan iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden.

Eigen initiatief toevoegen?
Heeft jouw school, vriendenkring, vereniging of familie een project lopen in het Zuiden? Geef het de nodige ruchtbaarheid via deze website.

bekijk alle activiteiten

In het Vlaamse regeerakkoord staat dat ‘de rol van de provincies wordt beperkt tot de grondgebonden bevoegdheid.’  In verschillende provincies worden vragen gesteld over de gevolgen die dit kan hebben.
Ook op het vlak van ontwikkelingssamenwerking is nog niet duidelijk wat dit kan betekenen.  We geven alvast mee dat 11.11.11, het 4de pijlersteunpunt en de vertegenwoordigers van de 4pijler in de Algemene Vergadering van 11.11.11 deze ontwikkelingen op de voet volgen. Meer info in onze volgende nieuwsbrief.

“Welke onderwerpen moet het 4de pijlerpanel in de toekomst opnemen?’ Dat was de vraag die de vijf afgevaardigden van de 4de pijler in de Algemene Vergadering van 11.11.11 op 21 juni voorlegden op de tweede samenkomst van het 4de pijlerpanel.