Het 4de pijlersteunpunt verschaft informatie en advies aan iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden.

Eigen initiatief toevoegen?
Heeft jouw school, vriendenkring, vereniging of familie een project lopen in het Zuiden? Geef het de nodige ruchtbaarheid via deze website.

bekijk alle activiteiten

Vorming 'educatie en sensibilisering'

maandag, 14 april 2014 09:21

De provincie Oost-vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt organiseren samen een driedelige vorming die focust op 'educatie en sensibilisering'. 4de pijlerorganisaties zijn actief in het Zuiden, maar spelen ook hier een belangrijke rol. Ze maken de burger bewust van het onrecht in de wereld en benadrukken het belang van internationale solidariteit.

Hoe zetten groepen met een migratieachtergrond zich in voor hun thuisland? Welke rol spelen ze in ontwikkelingssamenwerking? In een nieuwe Mo*paper onderzoekt