Het 4de pijlersteunpunt verschaft informatie en advies aan iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden.

Eigen initiatief toevoegen?
Heeft jouw school, vriendenkring, vereniging of familie een project lopen in het Zuiden? Geef het de nodige ruchtbaarheid via deze website.

bekijk alle activiteiten

Word lid van het 4de Pijlerpanel

donderdag, 02 april 2015 14:20

 

Het 4de Pijlerpanel is een initiatief van 11.11.11. “De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging wil iedereen verenigen die  in Vlaanderen opkomt voor het Zuiden:  lokale vrijwilligers,  ngo’s,  en zeker ook de 4de pijler, want die hoort er gewoon bij. “  Het panel is een adviesorgaan binnen de koepel en wij zijn 5 vertegenwoordigers van de 4de Pijler die zetelen in de Algemene Vergadering. En dit is natuurlijk nog maar een beginpunt.

Logo action 2015Op de Dag van de 4de pijler was er een warme oproep om de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling te ondersteunen. Je kan de petitie ondertekenen en met je 4de Pijler aansluiten bij de wereldwijde campagne ACTION/2015 met deze intentieverklaring.
Deze 17 Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. Een wereldwijde coalitie van organisaties vraagt dat de Verenigde Naties in september 2015 deze doelstellingen zou aannemen als leidraad nemen voor wereldwijde inspanningen rond armoedebestrijding, onderwijs, milieubescherming, de aanpak van ongelijkheden en andere thema’s voor de komende vijftien jaar